Kierunek wycieczki:
Wersje językowe
NASZE PROPOZYCJE:
Wycieczka do Heide Park 17/08/2024
Wycieczka do Heide Park 17/08/2024

350,00 zł

szt.
EURO 2024 BERLIN 21.06.2024
EURO 2024 BERLIN 21.06.2024

180,00 zł

Długa Noc Muzeów Berlin 24/08/2024
Długa Noc Muzeów Berlin 24/08/2024

180,00 zł

szt.
WYCIECZKA WENECJA i GARDALAND
WYCIECZKA WENECJA i GARDALAND

1 200,00 zł

Cena regularna: 1 400,00 zł

Najniższa cena: 1 400,00 zł
szt.
Wycieczka do Pragi 19-21/07/2024
Wycieczka do Pragi 19-21/07/2024

1 199,00 zł

szt.
Wycieczka do Heide Park 20-07-2024
Wycieczka do Heide Park 20-07-2024

350,00 zł

szt.
WINOBRANIE 14-15.09.2024
WINOBRANIE 14-15.09.2024

750,00 zł

szt.
Wycieczka BELLA ITALIA 29.06-05.07.2024
Wycieczka BELLA ITALIA 29.06-05.07.2024

2 770,00 zł

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny

www.wycieczki.event-tours.pl

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r.,:

 

 I. Polityka Prywatności – zakres i cele.

 • Polityka prywatności zawiera podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w serwisie www.wycieczki.event-tours.pl. Ma ona zastosowanie do wszystkich usług Biura Podróży Event-tours
 • Administratorem danych osobowych zawartych serwisie www.event-tours.pl jest firma Usługi Sportowo-Turystyczne Łukasz Ziniewicz, ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin, NIP: 851-272-66-61, REGON: 321501647.
 • Biuro Podróży Event-tours może wprowadzać do oferty nowe usługi lub oferować usługi dodatkowe. Jeśli ich wdrożenie będzie skutkowało zmianą sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych, zapewnimy zmianę lub dodamy dodatkowe regulaminy i polityki prywatności. O ile w chwili wprowadzenia nowych lub dodatkowych usług nie zostanie określone inaczej, będą one podlegały postanowieniom tej Polityki.
 • Polityka Prywatności serwisu www.wycieczki.event-tours.pl ma na celu wyjaśnienie:
 • które spośród Twoich danych osobowych gromadzimy,
 • dlaczego je gromadzimy i wykorzystujemy oraz komu je udostępniamy,
 • w jaki sposób wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe,
 • Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
 • Jeżeli nie zgadzasz się na postanowienia Polityki Prywatności, pamiętaj, że decyzja o korzystaniu z usług Biura Podróży Event-tours należy do Ciebie.

II. Twoje prawa i preferencje.

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przyznaje osobom fizycznym określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Biuro Podróży Event-tours oferuje swoim użytkownikom przejrzystość i kontrolę dostępu, które umożliwiają korzystanie z tych praw. Z zastrzeżeniem możliwości technicznych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, prawa przyznane osobom fizycznym są następujące:
 • Prawo dostępu – prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania dostępu do nich;
 • Prawo do sprostowania – prawo żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;
 • Prawo do usunięcia – prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia – prawo do żądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania wszystkich lub niektórych spośród Twoich danych osobowych, tymczasowo lub na stałe;
 • Prawo do sprzeciwu – prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej oraz prawo przekazania ich innemu podmiotowi w celu wykorzystania do świadczenia usług przez ten podmiot;
 • Prawo do nie bycia przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji – prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o ile dana decyzja może wywołać względem Ciebie skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpłynąć.
 • Polityka plików cookie – zawiera więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie. Znajdziesz tam również informacje o tym, jak zarządzać preferencjami w zakresie plików cookie oraz o możliwości rezygnacji z niektórych form śledzenia;
 • Wszelkie pytania na temat prywatności, Twoich praw i tego jak z nich skorzystać, należy kierować na nasz adres mailowy biuro@event-tours.pl. Jeśli masz wątpliwości co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, mamy nadzieję na współpracę z Tobą, w celu ich rozwiązania.

III. Dane osobowe, które gromadzimy:

 • W poniższych podpunktach przedstawiamy kategorie Twoich danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy oraz sposoby ich pozyskiwania.
 • Dane Użytkownika są to dane osobowe, które nam udostępniłeś, lub które zebraliśmy, aby umożliwić Ci zawarcie, a następnie należyte wykonanie umowy w przedmiocie świadczenia usług turystycznych pobieramy od Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby zgłaszającej rezerwację oraz dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
 • Dane osobowe gromadzone przez nas z chwilą dokonania rezerwacji imprezy turystycznej / wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy w serwisie www.wycieczki.event-tours.pl

IV. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe – cele i podstawy przetwarzania.

 • Dane, które od Ciebie uzyskujemy i przetwarzamy są to dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 • Dane mogą nam również służyć w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • Dane które od Was uzyskujemy mogą być również przetwarzane w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe:

 • HOME.PL – nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę HOME.PL (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242 ). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym – w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma biuro rachunkowe w celu wystawienia faktury (obecnie jest to Biuro Tax-Office Monika Bujnicka-Acewicz, ul. Średnia 1B, 71-812 Szczecin, NIP: 851-266-87-97  )
 • Twoje dane mogą zostać udostępnione również do organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności organy podatkowe, organy nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi turystyczne).
 • Dane osobowe niepełnoletnich uczestników wyjazdów są przekazywane w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego do rodziców kadrze pedagogicznej, która zobowiązana jest umową do wykorzystania ich tylko zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawowanej funkcji na obozie i niezbędnego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

VI. Usuwanie danych.

 • Opisane w pkt. 3 dane osobowe przetwarzane będą przez nas nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, a to w szczególności ze względu na ciążące na nas obowiązki z zakresu prawa podatkowego. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 • Na Twój wniosek usuniemy lub poddamy anonimizacji Twoje dane osobowe, tak aby nie można było na ich podstawie dokonać identyfikacji Twojej osoby, chyba że ciąży na nas prawny obowiązek zachowania określonych danych. Dotyczy to m.in. następujących sytuacji:
 • gdy musimy zachować Twoje dane osobowe w związku z naszymi obowiązkami prawnymi, podatkowymi, audytowymi lub księgowymi. Przechowujemy wtedy tylko niezbędne dane osobowe przez okres wymagany na mocy obowiązujących przepisów; i/lub

VII. Zapewnianie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 • Zależy nam na ochronie danych osobowych użytkowników. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest w 100 procentach bezpieczny. Wdrożyliśmy różne polityki, m.in. w zakresie szyfrowania, uzyskiwania dostępu i archiwizacji, z myślą o uniemożliwieniu nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich niepotrzebnego przechowywania w naszych systemach.

VIII. Zmiany Polityki.

 • Biuro Podróży Event-tours może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności serwisu www.wycieczki.event-tours.pl.
 • Jeśli zmiany będą istotne, zostaniesz o tym wyraźnie powiadomiony. Powiadomienie to może zostać wyświetlone na stronie www.wycieczki.event-tours.pl lub przesłane drogą e-mailową. O zmianach w Polityce Prywatności poinformujemy Cię. W związku z powyższym prosimy o uważne zapoznawanie się z treścią powiadomień.

IX. Jak się z nami skontaktować.

 • Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką Prywatności. Wszelkie dalsze pytania jej dotyczące należy kierować do nas drogą elektroniczną na adres: biuro@event-tours.pl lub pisemnie na adres:
 • Biuro Podróży Event-tours, ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin.

 

Polityka cookies Biura Podróży Event-tours.

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Biuro Podróży Event-tours

Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień jest jednoznaczny z akceptacją polityki dotyczącej cookies Serwisu www.wycieczki.event-tours.pl

DEFINICJE:

 1. Administrator – oznacza Usługi Sportowo-Turystyczne Łukasz Ziniewicz NIP: 8512726661, REGON: 321501647, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: biuro@event-tours.pl, który jako właściciel serwisu www.wycieczki.event-tours.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą  elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis/ Aplikacja – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach www.event-tours.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu i przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Kontakt

Administrator danych:

Biuro Podróży Event-tours (Usługi Sportowo-Turystyczne Łukasz Ziniewicz ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin, NIP: 8512726661, REGON: 321501647), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: biuro@event-tours.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy. 

Kontakt i informacje:

Usługi Sportowo-Turystyczne ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin

e-mail: biuro@event-tours.pl

 

POBIERZ:

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETRWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WIENER T.U. S.A.

KLAUZULA RODO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

POLECANE WYCIECZKI
Berlin
Berlin

120,00 zł

szt.
Disneyland i Paryż 11-14/07/2024
Disneyland i Paryż 11-14/07/2024

1 650,00 zł

Oceanarium Stralsund
Oceanarium Stralsund

95,00 zł

szt.
WINOBRANIE 14-15.09.2024
WINOBRANIE 14-15.09.2024

750,00 zł

szt.
Wycieczka do Pragi 13-15.09.2024
Wycieczka do Pragi 13-15.09.2024

1 099,00 zł

szt.
Wycieczka do Berlina 14.07.2024 TRASA_3
Wycieczka do Berlina 14.07.2024 TRASA_3

200,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl